Marek   Wojtczak
Komornik Sądowy

Właściwość terytorialna

Komornik Marek Wojtczak jest właściwy do prowadzenia egzekucji w granicach właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie tj. dzielnice Ochota, Ursus, Włochy, bowiem zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ww. ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 1. o egzekucję znieruchomości;
 2. o wydanie nieruchomości;
 3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Wobec czego tutejsza kancelaria może prowadzić sprawy na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie, tj. mogę przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela w maksymalnej ustawowej wysokości – 2 500 spraw. W obecnym stanie prawnym, jestem przygotowany do przyjmowania spraw na obszarze apelacji warszawskiej, w której skład wchodzą następujące sądy:

 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Legionowie
 • Sąd Rejonowy w Otwocku
 • Sąd Rejonowy w Wołominie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ

Aktualności

Kontakt

ul. Włodarzewska 70H lok. 9
02-393 Warszawa

Rachunek bankowy

PL 17 1240 1053 1111 0010 7689 8041
Bank Pekao SA Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Godziny pracy

Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00

Scroll to Top