Marek   Wojtczak
Komornik Sądowy

Kancelaria

 • KOMORNIK-ONLINE system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela.
 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika.
 • EPU (EPU ID 2132) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiające prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy.
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika.
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.
 • REJESTR ZASTAWÓW – elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.
 • CEIDG – centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS – umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych.
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.

Aktualności

Kontakt

ul. Włodarzewska 70H lok. 9
02-393 Warszawa

Rachunek bankowy

PL 17 1240 1053 1111 0010 7689 8041
Bank Pekao SA Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Godziny pracy

Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00

Scroll to Top